Andrzejówka

АНДРІЇВКА (pol. Andrzejówka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła 540 mieszkańców: 505 Ukraińców, 35 Polaków (załoga graniczna), 20 Żydów [Kubijowycz, 54].

HISTORIA

W czasie spisu ludności w 1921 r. na 403 mieszkańców było 372 greckich katolików (371 Rusinów), 32 Polaków (na 27 rzymskich katolików), 4 osoby był wyznania mojżeszowego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lipca 2015 r.

CERKIEW

KAPLICZKA

KRZYŻ

CMENTARZ

DAWNA ZABUDOWA


BIBLIOGRAFIA