Moszczaniec

МОЩАНЕЦЬ (pol. Moszczaniec) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 590 mieszkańców: 570 Ukraińców, 15 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 75].

HISTORIA
Deportacja ludności ukraińskiej o kryptonimie „Wisła” nie miała w Moszczańcu miejsca. Zapewne całą ludność została deportowana wcześniej do Ukraińskiej SRR.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2016 r.

CERKWISKO

KRZYŻE

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA