Pętna

ПАНТНА (pol. Pętna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie gorlickim. W 1939 r. liczyła 780 mieszkańców, spośród których wszyscy byli narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 25].
HISTORIA

Pętną w 1557 r. lokował na prawie wołoskim starosta biecki. W latach 80. XIX w. wieś zamieszkiwało 658 grekokatolików, 8 rzymskich katolików i 14 wyznawców wiary Mojżeszowej [SGKP VIII, 39-40]. W tym czasie posiadała tu majątek polska rodzina Siemieńskich.

W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało z Pętnej 462 obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Nastąpiło to 9 czerwca 1947 r.  Pozostało we wsi 14 osób [Akcja Wisła 2013, 1031]. Wg mieszkanki Pętnej Marii Rotko byli to członkowie rodzin mieszanych [rozmowa z 21.12.2014 r.].

W latach 1945-1947 ukraińscy mieszkańcy wsi udzielili znacznego wsparcia ukraińskiemu ruchowi antykomunistycznemu, wiele młodych osób służyło w jego szeregach. Z tej wsi pochodziła ur. w 1926 r. Maria Bajus, narzeczona Michała Fedaka „Smyrnego”, będącego rejonowym przywódcą OUN w tej części Łemkowszczyzny. Została złapana i umieszczona w polskim obozie koncentracyjnym w Jaworznie, ale nie załamała się w śledztwie, a po wyjściu z obozu uciekła wraz ze „Smyrnym” do Niemiec Zachodnich.

Rzeczpospolita Polska uwięziła w obozie koncentracyjnym w Jaworznie 17 Ukraińców z Pętnej [Akcja Wisła 2013, 684].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 21 grudnia 2014 r.

CERKIEW z dzwonnicą

KRZYŻE, FIGURY, KAPLICZKI przydrożne

Galeria podaje materiał fotograficzny w kolejności od górnej części wsi, czyli od Banicy, do dolnej, a zatem do Małastowa. Zdecydowana większość przedstawionych obiektów stoi po prawej stronie drogi wiejskiej w odległości rzadko przekraczającej 10 m.


CMENTARZ stary

CMENTARZ nowy

Dawna zabudowa