Wielopole

ВЕЛИКОПОЛЕ (pol. Wielopole) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 840 mieszkańców:  620 Ukraińców, 190 Polaków, 30 Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  475 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050] Inne źródła podają 228 osób [tamże, 1063].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie funckjonariuszów MO na Ukraińcu z Wielopola

[…]  29 sierpnia 1946 r. o godzinie 16. Dwóch milicjantów z MO w Zagórzu zaaresztowało we wsi Wielkopole Jarosława Krajnika (handlarza). Po drodze wstąpili w Zagórzu do szynku, gdzie wypili wódka za 270 zł., za którą zapłacił aresztant. Następnie zastępca komendanta Marek wyprowadził aresztanta na podwórze i zabił go serią z automatu. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.9 – 1.10.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 108. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania terenowego referenta SB OUN nadrejonu „Beskid” Stepana Golasza „Mara” o mordzie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z Zagórza na Ukraińcu z Wielopola

9.7. 1946 r. MO z Zagórza zaaresztowała we wsi Wielopole dezertera z sotni Mychajłyszyna M. pod zarzutem kradzieży koni. Ten po drodze starał się uciec i został ranny. Rannego MO dobijała kolbami karabinów i deptała po nim nogami dopóki nie wypuścili z niego wnętrzności. Konającego zostawili na drodze. Owego dezertera i donosiciela MO zlikwidowała, ponieważ miała z nim spółkę: odbierała od niego i odsprzedawała ukradzione rzeczy.

AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za czas wid 1.7 – 1.8.1946 r., k. 102.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA