Wielopole

ВЕЛИКОПОЛЕ (pol. Wielopole) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 840 mieszkańców:  620 Ukraińców, 190 Polaków, 30 Żydów [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  475 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1050] Inne źródła podają 228 osób [tamże, 1063].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie funckjonariuszów MO na Ukraińcu z Wielopola

[…]  29 sierpnia 1946 r. o godzinie 16. Dwóch milicjantów z MO w Zagórzu zaaresztowało we wsi Wielkopole Jarosława Krajnika (handlarza). Po drodze wstąpili w Zagórzu do szynku, gdzie wypili wódka za 270 zł., za którą zapłacił aresztant. Następnie zastępca komendanta Marek wyprowadził aresztanta na podwórze i zabił go serią z automatu. […]

Źródło: Wisti z terenu za czas wid 1.9 – 1.10.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 108. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania terenowego referenta SB OUN nadrejonu „Beskid” Stepana Golasza „Mara” o mordzie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z Zagórza na Ukraińcu z Wielopola

9.7. 1946 r. MO z Zagórza zaaresztowała we wsi Wielopole dezertera z sotni Mychajłyszyna M. pod zarzutem kradzieży koni. Ten po drodze starał się uciec i został ranny. Rannego MO dobijała kolbami karabinów i deptała po nim nogami dopóki nie wypuścili z niego wnętrzności. Konającego zostawili na drodze. Owego dezertera i donosiciela MO zlikwidowała, ponieważ miała z nim spółkę: odbierała od niego i odsprzedawała ukradzione rzeczy.

AIPN Rz 072/1, t. 26, Wisti z terenu za czas wid 1.7 – 1.8.1946 r., k. 102.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2015 roku.

CERKIEW

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA