Hołuczków*

ГОЛУЧКІВ (pol. Hołuczków) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 770 mieszkańców: 640 Ukraińców, 5 Polaków, 60 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 15 Żydów [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 562 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1049].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Hołuczkowie

[…] 14 stycznia 1946 r. oddział Wojska Polskiego liczący 300 osób, zrobił obławę na Hołuczków, Siemuszową, Tyrawę Solną. Okrążywszy te wsie, przeprowadzali w domach rewizję i rabowali wszystko, co wpadło w ręce. W Hołuczkowie zabrali z domu jednego Ukraińca lat 35, wyprowadzili za wieś i rozstrzelali. […]

            Posterunek stojący między Hołuczkowem a przysiółkiem Łazki spotkał gospodarza-Ukraińca Romana Stadnyka z Łazków, którego bez przesłuchania zabił. […]

Źródło: Wisti z terenu wid 7.1 do 30.1.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 464. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcu w Hołuczkowie

[…] 18 stycznia 1946 r. na Hołuczków i Siemuszową napadło Wojsko Polskie w sile 60 osób, rabując kilkunastu ukraińskich gospodarzy. 7 żołnierzy polskich wpadło na przysiółek Podczerniawa, gdzie kwaterowało 5 strzelców z oddziału „B”. Trzem udało się od razu uciec, dwaj następni też uciekli po półgodzinnej wymianie strzałów, ale odnieśli rany. Na przysiółku tym [żołnierze WP] złapali ukrywającego się przed Polakami Romana Sikorę. Połamali mu ręce, wyprowadzili za dom i rozstrzelali, mówiąc, że rozstrzelali banderowskiego majora. […]

Źródło: Wisti z terenu wid 7.1. do 30.1.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 466. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach w Hołuczkowie

[…] 13 kwietnia 1946 r. we wsi Hołuczków kwaterowało 300 żołnierzy Wojska Polskiego, wśród których był pułkownik. W tej samej wsi zaaresztowali 10 mężczyzn, przesłuchiwał ich sam pułkownik. Po przesłuchaniu pułkownik dal rozkaz, aby 3 wypuścić, 4 dać kije, a 3 rozstrzelać jako banderowców. Natychmiast zabrano ich do sadu, gdzie pułkownik powiedział: „Kto chce ich rozstrzelać?”. Zgłosiło się około 20 żołnierzy, jeden z nich ich rozstrzelał. Rozstrzelani zostali: Hryć Łajkosz, Mychajło Łajkosz i Mykoła Czerepyniak. […]

Źródło: Wisti z terenu [za marzec-kwiecień 1946 r.], w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 484. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

WSPOMNIENIA

Fragment wspomnień Wołodymyra Andrusieczki o mordzie na Ukraińcach w Hołuczkowie dokonanym przez żołnierzy Wojska Polskiego

            […] Zimą1946–1947 r. w domu Polaka Kuczery Wołodymyra mieli swoją kryjówkę „Nichto” i „Jewhen”. Zdrajca Wołodymyr Bobko (syn) powiedział o kryjówce. Dom został podpalony, zaraz ginie „Nichto”, a „Jewhen” ucieka i ukrywa się w piwnicy u Mychajły Hirniaka, stojącej osobno od domu, ale będąc w sytuacji bez wyjścia, zabija się. UB aresztuje 2 braci Mychajła i Hryhorija Łajkosza oraz Wasyla Czerepaniaka (ci chłopcy nie mieli nic wspólnego z UPA). Koło domu Mariji Kiktu porucznik każe im uciekać (nie miał na nich żadnych dowodów). Seria z automatu do uciekających i sprawa rozwiązana: ucieczka.

            Na wiosnę nad ranem wojsko przyszło do wsi. […] W rodzinie Josyfa Waśkowa […] najmłodszy syn Emilijan wyszedł z domu i zaraz został zastrzelony. […]  

Źródło: Oryginał, rękopis. Archiwum B. Huka. W. Andrusieczko, [Spomyn], b. m, b. d., s. 30. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA