Rzeplin*

РІПЛИН (pol. Rzeplin) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 990 mieszkańców:  350 Ukraińców (w tym 320 polskojęzycznych),  625 Polaków (w tym 125 kolonistów), 15 Żydów [Kubijowycz 1983, 109].

HISTORIA

W Rzeplinie w 1928 r. urodził się Zbigniew Kamiński, późniejszy członek OUN-B ps. „Don”, podoficer UPA, uznawany za legendarną postać podziemia ounowskiego w powojennej RP (zm. w 1983 r.).

Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na  Ziemie Odzyskane 60 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1035].

CYTATY

„Найближча церква знаходилася у Розборі Округлім і відлеглому на 10 кілометрів містечку Порохнику. Мав її також і Ріплин, але коли з наказу цісаря Йосифа ІІ тут ліквідовано парафію, церква пропала, і єдиний слід, який по ній лишився – це цвинтарик – з залізним хрестом”.

Dzerelo: I. Тимочко-Камінськa, Моя Одисея, Варшава 2005, s. 333, [informację o cytacie przesłał Andrzej Bożyk].