Olchowiec

 ВІЛЬХІВЦІ (pol. Olchowiec) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało  147 Ukraińców, 345 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 223].

HISTORIA

Po deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. deportacji o kryptonimie „Wisła” w Olchowcu nie przeprowadziło.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2 marca 2019 r.

CERKIEW

Pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, po raz pierwszy wzmiankowana w 1468 r.; w 1881 r. zbudowana została nowa cerkiew, murowana, która została zniszczona w 1938 r. przez rząd RP [Słobodian 2005, 121].

DZWONNICA


CMENTARZ

Obecnie cmentarz należy do Helenowa, jednak wydaje się, że jest to dawny cmentarz Olchowca, ponieważ dzisiejszy cmentarz w Olchowce założony został w 1904 r. Galeria ta istnieje także na stronie Helenowa.

BIBLIOGRAFIA