Długie

ДОВГЕ (pol. Długie) – wieś z ukraińską przeszłością w powiecie sanockim.

HISTORIA

W proteście przeciwko publikacji szkalującej duchowieństwo greckokatolickie przez wydawcę czasopisma teologicznego „Pzyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy (Przemyśl 1835, nr 3, s. 117] jego autorzy, zebrani w dniu 18 sierpnia 1836 roku w Czerteżu pod Sanokiem, stwierdzili: w niezliczonych wsiach lud obrządku greckokatolickiego tej piekielney krzywdy [łacińszczenia] doświadczył. Pomijając inne, dosyć będzie dla naszego Dekanatu kapłanów przytoczyć wykorzenienie Rusi w Zarszynie, Długim, Haczowie, Jasionowie. W Zarszynie i Długim łatwa dała się Ruś wykorzenić, bo należała do Jezuitów, którzy jako dziedzice, co chcieli z poddanemi, uczynić potrafili. Cerkiew w Długim była, gdzie teraz iest folwark dworski, na gruncie cerkiewnym [Ukrajinśkyj Archiw, t. XII: Łysty mytrop[ołyta] M[ychajła] Łewyćkoho do ep[iskopa] Iw[Ana] Snjihurśkoho j oficjalni dokumenty spilnoji dijalnosty. (1813–1847), Lwiw 1924, 208].

Obecnie nie są znane okoliczności, które doprowadziły do zmiany przez mieszkańców (część?) Długiego obrządku wschodniego na łaciński.