Luta

ЛЮТА (pol. Luta) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie włodawskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 284 Ukraińców, 51 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 313].

HISTORIA
WIEK XIX
W 1827 liczyła 213 mieszkańców w 38 domach; w latach 90. posiadała 35 domów, 368 mieszkańców [SGKP, t. 5, s. 497]. Słownik nie wymienił narodowości ani wyznania mieszkańców, należy przypuszczać, że wszyscy byli Rusinami obrządku grecko-unickiego (katolickiego), a w latach 90. XIX w. – prawosławnego w linii nie kijowskiej, a moskiewskiej.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Fotografie wykonano wiosną 2011 r.
KAPLICZKA I
Kapliczka ta usytuowana jest po prawej stronie drogi ze Zdżarki na wschód, na skraju wsi.
Tuż obok obelisk poświęcony polskim partyzantom z czasów II wojny światowej.


KAPLICZKA II
Ta kapliczka znajduje się na końcu drogi, która z utwardzanej tłuczniem przechodzi w leśną, na drugim końcu wsi. Brak krzyża na remontowanym obiekcie może świadczyć, że był to krzyż wschodni, podobnie jak na kapliczce po przeciwnej stronie wioski.

ZABUDOWA