Radecznica

РАДЕЧНИЦЯ (pol. Radecznica) – wieś o bizantyjsko-ruskim/ukraińskim rodowodzie w powiecie zamojskim. W 1943 r. zamieszkiwało ją 879 Polaków i 3 Niemców [APL, GDL, zespół 498, sygn. 139, k. 181].

HISTORIA

Dzieje ludności ruskiej nie są znane, prawdopodobnie już w XV w. ulegli latynizacji. Istniejąca tu w II połowie parafia greckounicka, a potem prawosławna była, jak się wydaje, parafią klasztorną. Informacje o wiernych obrządku czy wyznania wschodniego w samej wsi Radecznica nie są znane, ale klasztor nie mógł być pozbawiony oparcia we własnej ludności.

CMENTARZ

Na cmentarzu zachowały się nagrobki wykonane zgodnie ze stylistyką sepulklarną prawosławia rosyjskiego. Nie ma napisów w języku ukraińskim. Cmentarz nie należy do ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, ale mogą na nim znajdować się pochówki miejscowych mieszkańców obrządku czy wyznania wschodniego.

BIBLIOGRAFIA

Danuta Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994.

Józef Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003.

Andrzej Saładziak [opr.], Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, Warszawa 1993.

Wasyl Słobodian, Cerkwy Chołmśkoji jeparchiji, Lwiw 2005.