Kotów

KOTÓW (ukr. Котів) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 570 mieszkańców: 430 Ukraińców, 20 Polaków, 110 osób wyznania rzymskokatolickiego posługujących się na co dzień językiem ukraińskim (łacinnicy), 10 Żydów.

HISTORIA
W okresie 1-5 lipca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Kotowa 28 obywateli polskich narodowości ukraińskiej. Według dokumentów akcji „Wisła” we wsi pozostało 58 Polaków i 5 Ukraińców. [cd. w opracowaniu]

DOKUMENTY

Fragment wyciągu z protokołu przesłuchania mieszkańca Birczy Władysława Stolara w dniu 10 czerwca 1945 roku przez referenta SB OUN o mordach jego syna-milicjanta na 2 Ukraińcach w Kotowie

Mój syn, Wilko Stolar, jest w MO w Birczy od lipca 1944 r. Brał udział [w napadach] m.in. na następujące wsie ukraińskie: Kotów, Malawa, Dobrzanka, Leszczawa Górna, Suwczyna i Brzuska. Po powrocie z obław opowiadał mi, że w Kotowie podstrzelił Ukraińca Hadyniaka Wołodymyra lat 20, który dwa dni potem zmarł; pobił dwóch gospodarzy z Kotowa, a byli to Dytyniak Iwan i Lachowicz Petro – jeden z nich potem zmarł.

Źródło: AIPN Rz 072/1, Wyp. VII b (297), k. 99–100.
CERKIEW
Pod wezwaniem św. Anny, zbudowana w 1923 r. Długoletni magazyn kotowskiego PGR-u.
Fotografie cerkwi, cmentarza i kapliczki wykonano w 2007 r.

Cerkiew po remoncie

Fotografie z kwietnia 2021 roku.


CMENTARZ
Zupełnie zniszczony, zapewne przez gospodarkę miejscowego PGR-u.

KAPLICZKA
Kapliczka stoi przy drodze wjazdowej do wsi, po prawej stronie.