Bereżnica Wyżna

БЕРЕЖНИЦЯ ВИЖНЯ (pol. Bereżnica Wyżna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 630 mieszkańców: 550 Ukraińców, 75 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz, 42].

HISTORIA

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta OUN Stepana Golasza „Mara” z nadrejonu „Beskid” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na  Ukrainkach w Bereżnicy Wyżnej

            […] 17 lutego 1946 r. WP z Baligrodu w ilości 82 żołnierzy przechodziło przez Żernicę do Bereźnicy Wyżnej, gdzie kwaterowała BSB. Bojówka wycofała się za pagór i obstrzelała stamtąd ogniem z karabinu maszynowego i karabinów nadchodzących Polaków. Ci rozbiegli się i dopiero potem zaczęli obstrzeliwać wieś, zabijając dwie dziewczyny: Mariję Staruch i Katerynę Maszczak. […]

Źródło: „Wisti z terenu za czas wid 1.2 – 1.3.1946 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 68. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Galerie w uzupełnieniu.