Przemyśl

ПЕРЕМИШЛЬ (pol. Przemyśl) – miasto ukraińsko-polskie w województwie podkarpackim. W 1939 r. liczyło 54 200 mieszkańców. Na tę liczbę składało się 9 230 Ukraińców (w tym 2000 polskojęzycznych), 26 470 Polaków, 18 400 Żydów, 100 Niemców lub przedstawicieli innych narodowości [Kubijowicz, 55]. W 1900 r. zamieszkiwało w mieście, nie licząc załogi wojskowej tutejszej twierdzy, 37 781 osób, z czego 7 357 było wyznania greckokatolickiego, 16 899 rzymskokatolickiego i 13 319 wiary Mojżeszowej [Kubijowicz, 121].


DOKUMENTY – MATERIAŁY – ARTYKUŁY
PASTERNAK, JAROSŁAW, Książęce miasto Przemyśl [w:] Peremyszl zachidnyj bastion Ukrainy, Nju Jork-Fyladelfia 1961. Opis: język ukraiński,s. 16, plik PDF:
Kniażyj Horod Peremyszl