Wysoczany

ВИСОЧАНИ (pol. Wysoczany) – wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 690 mieszkańców:  670 Ukraińców, 10 Polaków, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz 1983, 76].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 40 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi zostało 14 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1050].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2005 roku.

CERKIEW

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA