Żerniki

ЖЕРНИКИ (pol. Żerniki) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 594 Ukraińców, 150 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 225].

HISTORIA

W Żernikach urodził się Łukasz Konopa (1896-1941), s. Semena, chorąży armii ukraińskiego Hetmanatu w 1918 r., potem por. armii URL. W okresie międzywojennym jako instruktor muzyczny stowarzyszenia „Proswita” związany ze Zborowem w Galicji, więcej zob.: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Plac cerkiewny z Żernikach oprócz pierwszej cerkwi pod wezwaniem Świętego Archistratega Mychajły, wzmiankowanej po raz pierwszy w 1562 r., mieścił także dwie następne, z 1694 i 1793 r. Ta ostatnia najpierw została zamknięta w 1919 r. przez władze polskie, a następnie została spalona 30 kwietnia 1938 r. w ramach polityki polonizacji Chełmszczyzny. W 1981 r. wierni wyznania rzymskokatolickiego przenieśli do Żernik cerkiew z Turkowic, z 1793 r. Bryła świątyni uległa przy tym częściowemu zniekształceniu.


CMENTARZ