Husinka

ГУСИНКА (pol. Husinka) – do 1947 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 3 Ukraińców, 383 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 65].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 28 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1015].

UPAMIĘTNIENIE ofiar
Na obrzeżach wsi stoi pomnik 59 ofiar egzekucji dokonanej przez policję niemiecką z Białej Podlaskiej w 1942 r. Większość ofiar nosi nazwiska ukraińskie zakończone na -uk.