Stańkowa*

СТАНЬКОВА (pol. Stańkowa) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 1200 mieszkańców: 890 Ukraińców, 220 Polaków, 60 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 30 Żydów [Kubijowycz, 44].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 758 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1040].

DOKUMENTY

Dane referenta OUN „Sławka” z rejonu V nadrejonu „Chłodny Jar” w Okręgu I Kraju Zakerzońskiego o Ukraińcu ze Stańkowej ze spisu 31 ofiar mordów różnych formacji zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w tym rejonie

Spis zamordowanych przez bandy polsko-bolszewickie

od przejścia frontu do 31 XII 46 roku

 […]

29. Cyc Josyf – lat 16, ze Stańkowej, zastrzelony 11.8.1946 roku w czasie wesela przez Wojsko Polskie z Ropienki; […]

Postój, 27.3.1947 rok                                                                                   „Sławko”

Oryginał, rękopis. AIPN Rz 072/1, t. 23, Spys pomordowanych wid perechodu frontu do 31 XII 46 r. czerez polśko-bolszewyćki bandy, k. 209.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA