Lubycza Kameralna

КАМЕРАЛЬНА ЛЮБИЧА (pol. Lubycza Kameralna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie tomaszowskim. W 1939 r. liczyła 2320 mieszkańców: 2130 Ukraińców, 80 Polaków, 70 osób wyznania rzymskokatolickiego posługujących się językiem ukraińskim, 20 Żydów i 20 osób narodowości niemieckiej lub innej [Kubijowycz, 64].

HISTORIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CMENTARZ
Na terenie cmentarza do 1988 r. stały ruiny cerkwi drewnianej. Po jej rozbiórce na cerkwisku staraniem Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej postawiona została w 1990 r. drewniana dzwonnica przeniesiona z niedalekich Teniatysk.


Fotografie z września 2010 r.

KRZYŻE przydrożne