Korolówka

КОРОЛІВКА (pol. Korolówka) – do 1944 r. wieś ukraińska w powiecie Włodawa. W 1823 r. zamieszkiwało ją 581, a w 1893 – 580 mieszkańców [SGKP, t. 4, 410].

HISTORIA
W 1938 r. zniszczona została miejscowa cerkiew prawosławna, co oznaczało symboliczny koniec kultury ukraińskiej w tej części Podlasia. W latach okupacji hitlerowskiej w Korolówce jeszcze miał miejsce ograniczony nawrót do przeszłości, w szkole powstała ukraińska szkoła, jednak proces polonizacyjny zakończył się tu najpóźniej w 1946 r., a więc po zakończeniu deportacji do Ukraińskiej SRR. W czasie akcji „Wisła” deportowano ze wsi w okresie przed 8 lipca 1947 r. 98 osób, a w okresie 9-18 lipca dodatkowo 7 osób; we wsi pozostało 115 Polaków [Akcja „Wisła”, 1028] lub Ukraińców , którzy zmuszeni zostali do przyjęcia polskiej opcji narodowej.


STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wszystkie zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.

CERKIEW
Cerkiew wzmiankowana w dokumentach po raz pierwszy w 1703 r. W 1773 r. zbudowana została nowa, a w 1894 r. następna. Fundatorem była miejscowa społeczność ruska (ukraińska). Zniszczona przez władze polskie 1 lipca 1938 r. [Słobodian, 236].