Masłomęcz


МАСЛОМИЧІ (pol. Masłomęcz) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszkowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 584 Ukraińców, 103 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 363].

WSPOMNIENIA

Fragmenty wspomnień Tekli Liborskiej o mordach na Ukraińcach w Masłomęczu dokonanym przez żołnierzy Wojska Polskiego

            […] Jednego wieczora oddział Wojska Polskiego jechał od Modrynia. W Masłomęczu żołnierze wbiegli do jednego domu, gdzie znajdowali się bracia Prokopowie i zięć jednego z nich, zabili ich tłuczkiem od ziemniaków na  śmierć, Az mózg rozbryznął się po ścianach […].

            Moja ciotka Nadia Ciuciura mieszkała w Masłomęczu. […] Ją, urodzoną w 1906 roku, spotkało wiele nieszczęść i wypróbowań: […] 11 października 1945 roku żołnierze Wojska Polskiego zabili jej syna Saszkę, miał 19 lat. […]

Źródło: Spohad Tekli Liborśkoji (diwocze prizwyszcze Dziad) narodżenoji 1920 roku w Czernyczyni, w: 1947 Propamiatna Knyha, pod red. B. Huka, Warszawa 1997, s. 542–544.

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 78 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1023].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA