Ludwinów

ЛЮДВИНІВ (pol. Ludwinów) – do 1945 r. wieś ukraińsko-polska w powiecie chełmskim. W 1943 r. zamieszkiwało ja w 29 domach 66 Ukraińców i 55 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 213].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na Ukraińcu Petrze Kobeli dokonanego przez członków oddziału AK pod dowództwem Wiktora Murzyły „Sokoła”

W dniu 17.3.1945 r. o godzinie 12. zostali zabici w Ludwinowie gmina Krzywiczki […] przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Krzywiczkach Kobela Piotr. Zabójstwa dokonali członkowie grupy terrorystycznej dowódcy AK „Sokoła” […].

Oryginał, maszynopis. AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie za okres od 17.3. 1945 r. do 27.3.1945 r., 27 III 1945 r., k. 56, 65.