Kruhel Pawłosiowski

КРУГЕЛЬ ПАВЛОСІВСЬКИЙ (pol. Kruhel Pawłosiowski) – do 1947 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 1020 mieszkańców:  750 Polaków, 260 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 10 Żydów [Kubijowycz 1983, 109].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 2 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1033].

DOKUMENTY

Fragment raportu sytuacyjnego kierownika PUBP w Jarosławiu porucznika Tadeusza Ochockiego z 7 kwietnia 1945 roku o mordzie na 3 Ukraińcach w Kruhelu Pawłosiowskim dokonanym przez nieznane osoby

 […] Sytuacja polityczna na terenie powiatu jarosławskiego jest nader naprężona. Po ostatnim sprawozdaniu ludność na terenie Jarosławia jest nader zaniepokojona rozgrywającymi się wypadkami mordów oraz grabieży ze strony band, których członkowie składają się z dezerterów wojskowych, miejscowej ludności oraz niektórych członków milicji. Na przykład niektórzy członkowie milicji po służbie zbierają się z podejrzanymi elementami i pod pretekstem rewizji dokonują rabunków. Przeważnie tych rabunków i mordów bandy te dokonują na ludności ukraińskiej, czego na dowód możemy przytoczyć szereg faktów, na przykład: zabójstwo dokonane  na mieszkańcach Kruhela Pawłosiowskiego obok Jarosławia, gdzie zamordowali Jana Bielę, Józefa Bielę, Antoniego Bielę, wszyscy narodowości ukraińskiej. […]

Oryginał, maszynopis. IPN-Rz-04/144, k. 53.

KOMENTARZE