Oserdów

OSERDÓW (ukr. Осердів) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1939 r., wg W. Kubijowicza, jej ludność stanowiło 520 osób, w tym 480 Ukraińców, 5 Polaków, 10 łacinników, 25 Żydów.

HISTORIA
W okresie 6-15 lipca 1947 r. z Oserdowa deportowanych zostało 89 obywateli polskich narodowości ukraińskiej.

CMENTARZ
Cmentarz w Oserdowie znajduje się na zboczu dominującego nad wsią wzgórza od strony północnej, ok. 250 m od skraju wsi. Zupełnie zarośnięty młodymi drzewami i krzakami, otoczony polami ornymi, bez dojazdu. Plac po cerkwi, spalonej przez jednego z mieszkańców wsi w 1950 r., niewidoczny. Fotografie nr 23-25 przedstawiają oznaczenie miejsca, gdzie do 1993 r. stał nagrobek Olhi Krawczuk dłuta Aleksandra Zagórskiego ze Lwowa. Była to naturalnej wielkości rzeźba kobiety we wspaniałym ludowym stroju ukraińskim. Na fotografii ostatniej – krzyż stojący we wsi po lewej stronie drogi z Budynina czy Mycowa. Fotografie z sierpnia 2010 r.