Michniowiec

МИХНІВЕЦЬ(pol. Michniowiec) – do 1951 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. wieś zamieszkiwało 1200 mieszkańców: 1180 Ukraińców i 20 Żydów [Kubijowycz, 96].

HISTORIA
[w opracowaniu]

MATERIAŁY
Poniżej: skan (PDF) książki wspomnień byłego mieszkańca wsi Wasyla Onufryka, w języku ukraińskim: W. Onufryk, Seło Mychnoweć. Spohad iz mynułoho, Użhorod 1997, ss. 90.
[w przygotowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna w przygotowaniu.