Grab

ГРАБ (pol. Grab) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 720 osób, w tym 680 Ukraińców i 40 Polaków będących członkami miejscowej placówki straży granicznej [Kubijowycz, 29].

HISTORIA
Mieszkańcy Grabu zostali deportowani przez Wojsko Polskie 29 maja 1947 r. na Ziemie Zachodnie Polski w ramach akcji „Wisła” [Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały, 1037; w indeksie geograficznym nie występuje].
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Dokumentacja fotograficzna z czerwca 2012 r.

KAPLICZKI przydrożneKRZYŻE przydrożne

CMENTARZ

Tradycyjna ZABUDOWA


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi GRAB na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ГРАБ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.