Orelec*

ОРЕЛЕЦЬ (pol. Orelec) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 600 mieszkańców: 340 Ukraińców, 10 Polaków, 230 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  521 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach z Orelca

[…]  25 stycznia 1946 r. do wsi Olszanica przyjechało Wojsko Polskie w liczbie 300 osób. We wsi przeprowadzili rewizję, rabowali i mocno pobili dużo ludzi. Z oddziału tego 60 żołnierzy poszło do wsi Stefkowa, skąd po rewizji i pobiciu kilku osób odeszło w kierunku Bóbrki. Po drodze spotkali dwóch chłopców ze wsi Orelec, których zaaresztowali. Przyszli z nimi do Orelca, sprawdzili ich i powiedzieli rodzicom, że zostaną wypuszczeni, jeśli złożą 7000 złotych. Po otrzymaniu od rodziców tej sumy powiedzieli na chłopców, że to są banderowcy, wyprowadzili ich na podwórze i obydwóch rozstrzelali, po czym odeszli do Leska. […]

Źródło: Wisti z terenu wid 7.1. do 30.1.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 472. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [w opracowaniu]

CERKIEW

no images were found

KAPLICZKI

no images were found

KRZYŻE

no images were found

CMENTARZ

no images were found

ZABUDOWA

no images were found

BIBLIOGRAFIA