Orelec*

ОРЕЛЕЦЬ (pol. Orelec) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 600 mieszkańców: 340 Ukraińców, 10 Polaków, 230 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów [Kubijowycz, 43].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane  521 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1039].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego referenta politycznego nadrejonu OUN „Chłodny Jar” Petra Kawuzy „Tarasa” o mordzie żołnierzy Wojska Polskiego na Ukraińcach z Orelca

[…]  25 stycznia 1946 r. do wsi Olszanica przyjechało Wojsko Polskie w liczbie 300 osób. We wsi przeprowadzili rewizję, rabowali i mocno pobili dużo ludzi. Z oddziału tego 60 żołnierzy poszło do wsi Stefkowa, skąd po rewizji i pobiciu kilku osób odeszło w kierunku Bóbrki. Po drodze spotkali dwóch chłopców ze wsi Orelec, których zaaresztowali. Przyszli z nimi do Orelca, sprawdzili ich i powiedzieli rodzicom, że zostaną wypuszczeni, jeśli złożą 7000 złotych. Po otrzymaniu od rodziców tej sumy powiedzieli na chłopców, że to są banderowcy, wyprowadzili ich na podwórze i obydwóch rozstrzelali, po czym odeszli do Leska. […]

Źródło: Wisti z terenu wid 7.1. do 30.1.1946 r., w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 472. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [w opracowaniu]

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA