Zubrzyk

ЗУБРИК (pol. Zubrzyk) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie nowosądeckim. W 1939 r. liczyła 350 mieszkańców:  335 Ukraińców, 10 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 55].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 17 obywateli RP narodowości ukraińskiej; we wsi pozostało 138 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1014].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2016 roku.

CERKIEW

Świątynia z 1885 roku, pod wezwaniem św. Ewangelisty Łukasza [Szematyzm AAŁ 1936, 89].

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA