Stróże Wielkie*

СТОРОЖІ ВЕЛИКІ (pol. Stróże Wielkie) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 550 mieszkańców: 545 Ukraińców i Polaków [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Po deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 następna deportacja, o kryptonimie „Wisła” w 1947 r., w Stróżach Wielkich się nie odbyła.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego nieznanego referenta OUN z nadrejonu „Beskid” o mordzie mieszkańców polskiej wsi Niebieszczany na Ukraińcach ze Stróży Wielkich

            […] 18 listopada [1945 r.] między Niebieszczanami a Pobiednym Polacy z Niebieszczan (według niektórych Polaków z Niebieszczan to MO z Niebieszczan) zamordowali dwóch Ukraińców ze wsi Stróże Wielkie, którzy poszli tam kupować konie. Nazwiska zabitych: Liega Teodor lat 45 i Dziadyś Ilko lat 45. […]

Źródło: „Wisti z terenu za misiać łystopad 1945 r.”, w: „Litopys UPA”, t. 34: Łemkiwszczyna i Peremyszczyna. Polityczni zwity (Dokumenty), red. P.J. Poticzny, I. Łyko, Toronto-Lwiw 2002, s. 39. Tłumaczenie z języka ukraińskiego

Fragment meldunku KPMO w Sanoku o mordzie na Illi Dziadusiu i Fedorze Lege ze Stróż Wielkich

Dnia 22 XI 1945 r. o godz. 11. Sołtys gromady Stróże Wielkie Rysieczko Michał doniósł, że w lesie niebieszczańskim odnaleziono zastrzelonych Dziadusia Ilkę i Lege Teodora, którzy to osobnicy w dniu 19 XI wydalili się ze swojej gromady do Pobiedna. […] We wstępnych dochodzeniach przez tutejszą Sekcję Śledczą stwierdzono, że wyżej wymienieni zostali zastrzeleni przez bandy, które kręcą się w lasach niebieszczańskich.

Źródło: APRz Oddz. Sanok, Starostwo Powiatowe Sanockie 13, 25 XI 1945 r., k. 263.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z [w uzupełnieniu]

CERKIEW

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KAPLICZKI

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

KRZYŻE

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

CMENTARZ

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

ZABUDOWA

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA