Kobylnica Wołoska*

КОБИЛЬНИЦЯ ВОЛОСЬКА (pol. Kobylnica Wołoska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. liczyła 1840 mieszkańców: 1750 Ukraińców, 15 Polaków, 25 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 20 Żydów, 30 osób innych narodowości [Kubijowycz, 30].

HISTORIA

Wojsko Polskie w czerwcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi 249 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1042].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2003 i 2005 r.

KRZYŻE

Fotografie z 2005 r.

CMENTARZ

Fotografie z 2003 r.

BIBLIOGRAFIA