Krempna

КРАМПНА (pol. Krempna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. liczyła 750 mieszkańców: 620 Ukraińców, 125 Polaków zamieszkujących przysiółek Huta Krempska, 5 Żydów [Kubijowycz, 30].

HISTORIA
WIEK XX
W dniu 28 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Krempnej 285 osób narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 13 osób narodowości polskiej i 14 ukraińskiej lub z małżeństw mieszanych [Akcja „Wisła” 2012, 1037].
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKIEW
Cerkiew pod wezwaniem świętych Kosmy i Damiana, wg tablicy fundacyjnej – z 1782 r. (inne daty: na nadprożu przedsionka – 1772, na
zamku w drzwiach babińca – 1783 [Kryciński, Cerkwie drewniane…, 154].


Wnętrze cerkwi

KAPLICZKI

KRZYŻE przydrożne

PLEBANIA

CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ parafialny

ZABUDOWA


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi KREMPNA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічну документацію українських архітектурних памяток села КРАМПНА на Лемківщині виконано влітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.