Puławy

ПУЛАВИ (ПОЛАВИ, pol. Puławy) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. Stan mieszkańców na 1939 r.: 850 Ukraińców, 25 Polaków, 15 Żydów, razem 890 osób [Kubijowycz, 75].

HISTORIA
Oddział Wojska Polskiego w okresie 28 kwietnia – 7 maja 1947 r. deportował z Puław ostatnich 10 Ukraińców na Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej Polskiej [Akcja „Wisła” 2012, s. 1049].
[cd. w opracowaniu]

Uwagi o bibliografii
W przewodniku „Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej” z 2012 r. część poświęcona historii Puław w latach 1570-1936 to kompilacja z dwóch książek. Ich treść autorzy przewodnika częściowo wykorzystali błędnie. „Szematyzm hreko-katołyćkoho duchowenstwa Apostolskoji Administracii Łemkowszczyny” podał ludową etymologię Puław jako miejscowości położonej pomiędzy dwoma górami tak, że można ją przykryć powałą (ukr. dial. – poława; s. 10). Natomiast W. Grzesik, T. Traczyk i B. Wadas przetłumaczyli słowo „poława” jako „płachta”. W „Studiach nad Łemkowszczyzną” autorstwa Jerzego Czajkowskiego data uzyskania przywileju na postawienie kuźni we wsi to 28 marca 1570 r., a w przewodniku błędnie 18 września 1570 r.

STAN ZABYTKÓW UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2012 r.

CERKWISKO
Miejsce po cerkwi pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego, drewnianej, z 1831 r. [Szematyzm AAŁ, 9-10].


CMENTARZ


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi PUŁAWY na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” finansowanego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ПУЛАВИ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини”, що фінансується Обєднанням лемків Канади.