Mielnów

МІЛЬНІВ (pol. Mielnów) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie przemyskim. W 1939 r. liczyła 310 mieszkańców: 260 Ukraińców, 45 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 5 Żydów [Kubijowycz 1983, 56].

HISTORIA

Brak danych o ilości Ukraińców deportowanych przez państwo polskie do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 i w czasie akcji „Wisła” w 1947 r.

DOKUMENTY

Wyciąg z protokołu przesłuchania w dniu 6 lipca 1945 roku ochotnika z MO w Krasiczynie Adama Molendy przez referenta SB OUN o mordzie członków MO z Krasiczyna na Ukraińcu w Mielnowie

Nie jestem zarejestrowany jako milicjant, a jedynie służę jako pomocnik milicji w Krasiczynie (Przemyskie) w ważnych potrzebach. […] Dnia 23.3.1945 r. krasiczyńska milicja przeprowadziła obławę w Mielnowie, zabijając Sydora Mychajła, 18-letniego Ukraińca.

Źródło: AIPN Rz 072/1, t. 27, Wyp. VII b (310), k. 100.

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z

CERKIEW

no images were found

CMENTARZ

no images were found

BIBLIOGRAFIA