Zabłocie

ЗАБОЛОТТЯ () – wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 713 Ukraińców, 41 Polaków (na kolonii Zabłocie: 193 Polaków, 45 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 139].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 316 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1018].
[cd. w opracowaniu]

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonano w kwietniu 2011 r.

CERKIEW

CMENTARZ przycerkiewny

CMENTARZ

KAPLICZKI cmentarne

KRZYŻ pdzydrożny