Wola Wyżna

ВОЛЯ ВИЖНЯ (pol. Wola Wyżna) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 360 mieszkańców, wszyscy narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 76].

HISTORIA
Deportacja do ZSRR została ukończona na terenie Woli Wyżnej przed 10 maja 1946 r. [Pisuliński, 480], obejmując około 150 osób. W okresie deportacyjnym 28 kwietnia – 7 maja 1947 r. Wojsko Polskie wygnało z Woli Wyżnej 103 osoby narodowości ukraińskiej: we wsi nie pozostał ani jeden mieszkaniec [Misiło 2013, 1050]. Wśród ofiar mogli znaleźć się obywatele USA [Pisuliński, 477], którzy rok wcześniej uniknęli wygnania do ZSRR właśnie ze względu na swój amerykański status państwowy.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2005 r.

CERKWISKO
Przestrzeń po cerkwi drewnianej pod wezwaniem św. Męczennika Dymitra z 1891 r., rozebrana być może ok. 1964 r. Kamienna chrzcielnica z tej świątyni znajduje się na cmentarzu w Wisłoku Górnym [Beskid Niski 2012, 84].CMENTARZ


Wyniki monitoringu z 2012 r.

CERKWISKO


CMENTARZ


KOMENTARZE
Autorzy przewodnika turystycznego „Beskid Niski. Od Komańczy do Wysowej” [2012] pozbawili mieszkańców przynależności etnicznej i zarazem Czytelnikom informacji o tym, że w Woli Niżnej mieszkali Rusini/Ukraińcy. W tym samym wydaniu błędna jest informacja o tym, że kamienna chrzcielnica (por. wyżej: CERKWISKO) znajduje się na cmentarzu w Wisłoku Dolnym – powinno być: w Wisłoku Górnym.

BIBLIOGRAFIA