Werbkowice

ВЕРБКОВИЧІ (pol. Werbkowice) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie hrubieszowskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 693 Ukraińców, 539 Polaków, 9 Rosjan, 11 folksdojczów, 2 Niemców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 401].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 50 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1024].

DOKUMENTY

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z lipca 2014 roku.

CERKIEW św. Mikołaja

Pierwsze informacje o cerkwi werbkowickiej datowane są na 1460 rok, o parafii: z lat 1619-1620. W 1690 roku Aleksander Łasz z żoną Katarzyną erygowali parafię powtórnie i ufundowali cerkiew drewnianą, która nie dotrwała do naszych czasów. W latach 1870-1871 zbudowana została dzisiejsza cerkiew, stanowiąca pod względem architektonicznym przykład neorosyjskiego stylu synodalnego. Jej bryła uległa zmianie, gdy została w 1918 roku przemocą zajęta przez kościół rzymskokatolicki: zniszczona została wtedy bania cerkiewna [Słobodian 2005, 111]. Obok świątyni stoi dzwonnica, także przebudowana.

Galeria prezentuje fotografie wykonane w czasie remontu cerkwi w 2014 roku.

CMENTARZ

Dokumentacja fotograficzna cmentarza werbkowickiego składa się z 2 galerii, stąd niektóre ujęcia są podwójne. Wynikało to z trudności z penetracje terenu cmentarza.

Cmentarz w trakcie remontu w latach 2015-2016:

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Cmentarz-prawos%C5%82awny-w-Werbkowicach-1731362123751939/

BIBLIOGRAFIA

Książka Mariusza Sawy o cmentarzu prawosławnym w Werbkowicach:

https://diasporiana.org.ua/ukrainica/sawa-m-cmentarz-prawoslawny-w-werbkowicach/