Chotyniec

ХОТИНЕЦЬ (pol. Chotyniec) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jarosławskim. W 1939 r. liczyła 2130 mieszkańców: 2040 Ukraińców, 5 Polaków, 35 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików, 50 Żydów [Kubijowycz, 30].

HISTORIA
Mordy na mieszkańcach
Przysiółek Łapajówka
Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” z 18 kwietnia 1945 r.
[…] marca 1945 r. Polska milicja podczas obławy we wsi Łapajówka spaliła gospodarstwa Gadzewycz Marii i zabiła: Gadzewycz Marię, Gadzewycz Ksenię i Husak Annę (zabójstw dokonano z przyczyn osobistych). […]
Źródło: Wytiah iz „Wistej z terenu” pro antyukrajinśki akciji polakiw na Hrubesziwszczyni w berezni1945 r. w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 861. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

Wojsko Polskie w czerwcu i lipcu 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” trzykrotnie wyganiało obywateli RP narodowości ukraińskiej, co dało cyfrę 728 ofiar [Akcja „Wisła” 2013, 1032].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 2012 r.

CERKIEW

DZWONNICA

CMENTARZ przy cerkwi

CMENTARZ

BIBLIOGRAFIA