Bukowsko

БУКІВСЬКО (Bukowsko) – wieś polska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 2980 mieszkańców, w tym 5 Ukraińców, 650 Żydów, 2325 Polaków [Kubijowycz, 74].

CMENTARZ
Na cmentarzu w Bukowsku znajdują się groby Ukraińców lub osób o nazwisku ukraińskim. Na grobie Michała Jankiewicza zwraca uwagę półksiężyc, związany z kulturą wschodniego chrześcijaństwa, gdzie symbolizuje Stary Testament, na krzyżach umieszczany w części dolnej.