Helenów

ГЕЛЕНІВ (pol. Helenów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 248 Ukraińców, 28 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 221].

HISTORIA

Po deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1944–1945 deportacja z 1947 r. o kryptonimie „Wisła” nie miała we wsi miejsca.

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania dekadowego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na 3 Ukraińcach

Dnia 22 kwietnia 1945 r. został zabity Zeniuk Józef w Helenowie gmina Olchowiec, kiedy przebywał sam jeden w domu. Dnia 18 kwietnia br. zaginęły bez wieści dwie kobiety: Stepaniuk Anastazja i Onulko Maria z kolonii Helenów gmina Olchowiec.

Oryginał, maszynopis. AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie dekadowe z działalności Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Chełmie za okres od 17.4. 45 r. do 27.4.1945 r., 17 IV 45 r., k. 95.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2 marca 2019 r.

CMENTARZ

Obecny cmentarz w Helenowie, jednak wydaje się, to dawny cmentarz w Olchowcu, ponieważ dzisiejszy cmentarz w Olchowcu założony został w 1904 r. Ta sama galeria prezentowana jest na stronie Olchowca.

BIBLIOGRAFIA