Helenów

ГЕЛЕНІВ (pol. Helenów) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 248 Ukraińców, 28 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 221].

HISTORIA

Po deportacji mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 deportacja z 1947 r. o kryptonimie „Wisła” nie miała we wsi miejsca.

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

Wyniki monitoringu z 2 marca 2019 r.

CMENTARZ

Obecny cmentarz w Helenowie, jednak wydaje się, to dawny cmentarz w Olchowcu, ponieważ dzisiejszy cmentarz w Olchowcu założony został w 1904 r. Ta sama galeria prezentowana jest na stronie Olchowca.

Nie możemy wyświetlić tej galerii.

BIBLIOGRAFIA