Dereczanka

ДЕРЕЧАНКА (pol. Dereczanka) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. zamieszkiwało ją 198 Ukraińców, 123 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 65].

HISTORIA
Podczas akcji „Wisła” Wojsko Polskie w ramach czystki etnicznej deportowało z Dereczanki 179 obywateli polskich narodowości ukraińskiej [Tłomacki, s. 273].

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Zdjęcia wykonane zostały w kwietniu 2011 r.

Tradycyjna ARCHITEKTURA WSI


KRZYŻ przydrożny
Drewniany wschodni krzyż przydrożny stoi po lewej stronie drogi prowadzącej do Dereżanki od zachodu. Postawiony po 1989 r.