Pobołowice

ПОБОЛОВИЧІ (pol. Pobołowice) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. zamieszkiwało  ją 256 Ukraińców, 49 Polaków; kolonię Pobołowice zamieszkiwało w tym czasie 248 Polaków i 25 Ukraińców [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 317].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 12 obywateli RP narodowości ukraińskiej; pozostało we wsi 241 Polaków [Akcja „Wisła” 2013, 1020].

DOKUMENTY

Fragment sprawozdania sytuacyjnego kierownika PUBP w Chełmie dotyczący mordu na Ukraińcu Mykole Paszczuku

Paszczuk Mikołaj, syn Tomasza, Ukrainiec, rolnik wsi Pobołowice, [data urodzenia] 1926 r., [zamordowany] 22.3.1945 r., godzina 20., Pobołowice.

Oryginał, maszynopis. AIPN Lu 045/3, Sprawozdanie za okres od 17.3. 1945 r. do 27.3.1945 r., 27 III 1945 r., k. 65.

KOMENTARZE