Żmijowiska

ЗМИЄВИСЬКА (pol. Żmijowiska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie lubaczowskim. W 1939 r. zamieszkiwało ją 860 osób: 630 Ukraińców, 180 rzymskich katolików posługujących się językiem ukraińskim, 30 Żydów, 20 Polaków [Kubijowycz, 32].

HISTORIA
W czasie akcji „Wisła” Wojsko Polskie wygnało ze wsi 85 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Misiło 2013, 1044].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW

CMENTARZ