Zabłotce

ЗАБОЛОТЦІ (pol. Zabłotce) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 260 mieszkańców:  230 Ukraińców, 20 Polaków, 10 ukraińskojęzycznych rzymskich katolików [Kubijowycz, 76].

HISTORIA

Deportacja o kryptonimie „Wisła” w Zabłotcach w 1947 r. nie miała miejsca – mieszkańcy zostali deportowani w 1945 r. do Ukraińskiej SRR.

Маляр ЙОСИФ ГАЛЯНКА / Malarz JÓZEF GALANKA

Dokument

Prace


KOMENTARZE