Bubel Stary

СТАРИЙ БУБЕЛЬ (pol. Bybel Stary) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Biała Podlaska. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 282 Ukraińców, 14 Polaków, 44 Rosjan [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 75].

HISTORIA
Wieś istniała być może w czasach państwa staroukraińskiego: Rusi Kijowskiej, a na pewno w XIII w., w czasach Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. W 1872 r. parafia unicka (greckokatolicka) liczyła 739 Rusinów (Ukraińców), którzy nie byli Polakami obrządku wschodniego.
Po 1905 r. tutejsza ludność ruska (ukraińska) uległa polonizacji poprzez narzucenie jej obrządku rzymskokatolickiego.

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW
Cerkiew drewniana pod wezwaniem Jana Ewangelisty (ukr. Івана Богослова, Iwana Bohosłowa), zbudowana w 1740 r., gdy parafia bubelska wchodziła w skład katolickiej ukraińskiej metropolii kijowskiej.

DZWONNICA

KRZYŻ przy cerkwi

CMENTARZ przycerkiewny

KRZYŻE przydrożne
Wszystkie krzyże to wyroby współczesne, postawione na miejscu starych krzyży drewnianych. Pierwszy stoi przy wjeździe do wsi od strony Gnojna; drugi pośrodku wsi po prawej stronie drogi; trzeci przy wyjeździe ze wsi, na zakręcie po lewej stronie.

ZABUDOWA