Bezek

БЕЗЕК (pol. Bezek) – do 1945 r. wieś ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało 581 Ukraińców, 17 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 255].

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

CERKIEW


Fotografie Adama Jaremki, październik 2007 r.

CMENTARZ przycerkiewny

Fotografie Adam Jaremki, październik 2007 r.