Krynica

КРИНИЦЯ СЕЛО (pol. Krynica Wieś) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie Nowy Sącz. W 1939 r. liczyła wraz z Sołotwiną 3600 mieszkańców: 2500 Ukraińców, 800 Polaków, 300 Żydów [Kubijowycz, 54].

HISTORIA
Włodzimierz Kubijowicz w komentarzu do statystyki Krynicy Wsi stwierdza: „Przed I wojną światową Krynica Żywiec i Krynica Wieś stanowiły jedną gromadę, niegdyś ukraińską; wraz z rozwojem kurortu nastąpił mocny przypływ Polaków i Żydów (w 1900 r. razem w Krynicy Żywcu i Krynicy Wsi mieszkało 3081 osób: 2090 grekokatolików, 475 rzymskich katolików, 513 Żydów; w 1939 r.: 8800 osób: 2900 greckich katolików, 4300 rzymskich katolików i 1600 Żydów), przy czym podział ten jest dokładny jedynie w odniesieniu do obydwu gromad razem wziętych” [Kubijowycz, 120-121].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 24 czerwca 2011 r.

CERKIEW
Świątynia pw. Objawienia Pańskiego, zbudowana w 1872 r. [Szematyzm 1936, 92].

PLEBANIA
Plabania z 1886 r. [Szematyzm 1936, 92].

KAPLICZKI

no images were found

CMENTARZ

Mogiła malarza Epifana Drowniaka

BIBLIOGRAFIA