Wilsznia

ВІЛЬШНЯ (pol. Wilsznia) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie krośnieńskim. W 1939 r. liczyła 200 mieszkańców – wszyscy narodowości ukraińskiej [Kubijowycz, 40].

HISTORIA
WIEK XX
W dniu 28 maja 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Wilszni 2 osoby narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2012, 1038] – wieś została zniszczona, nikt później w niej nie zamieszkał.
[cd. w opracowaniu]

ZABYTKI UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z lata 2012 r.

CERKWISKO
Miejsce po drewnianej cerkwi prawosławnej zbudowanej w 1935 r. [Saładiak, 90]. Zniszczona w nieznanych okolicznościach po akcji „Wisła”. Dwie ostatnie fotografie przedstawiają koryto potoku Wilchowy. Po lewej stronie fotografii (na prawym brzegu potoku) stała cerkiew.
Na mapie:
N 49.27.707; E 021.38.066.


KRZYŻ przydrożny

CMENTARZ

ŚLADY
Pozostałości po wsi: radełko, miejsce po gospodarstwie naprzeciw cerkwiska, fragmenty piwnicy i fundamentu, sad.


Dokumentacja fotograficzna ukraińskich zabytków wsi WILSZNIA na Łemkowszczyźnie została wykonana latem 2012 r. w ramach projektu „Dokumentowanie Łemkowszczyzny” wspieranego przez Zjednoczenie Łemków Kanady.
Фотографічна документація українскьих архітектурних памяток села ВІЛЬШНЯ на Лемківщині здійснено улітку 2012 р. у рамках проєкту „Документування Лемківщини” за сприяння Обєднанням лемків Канади.