Zawój*

ЗАВІЙ (pol. Zawój) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie leskim. W 1939 r. liczyła 290 mieszkańców:  280 Ukraińców, 10 Żydów [Kubijowycz, 45].

DOKUMENTY

listopad 1945 r., Łemkowszczyzna – Fragment sprawozdania „Wisti z terenu” o mordzie na Ukraińcach w Zawoju w październiku 1945 r. 

3 października Wojsko Polskie w sile 100 osób przyjechało od strony Luha do wsi Zawój w powiecie Lesko. We wsi kwaterowała sotnia UPA. Zawiadomiona przez stójki, sotnia nie wycofała się ze wsi ani nie zajęła stanowisk bojowych, myśląc, że to swoi. Dopiero pod ogniem karabinów maszynowych otworzonym przez Polaków, nasi się wycofali do lasu. Wojsko Polskie spaliło 4 domy, zamordowało żonę Szczerby Iwana […].

Źródło: Wytiah iż „Wistej z terenu za misiać żowteń 1945 r.” pro polśko-ukrajinśke protystojannia na terenach Łemkiwszczyny, w: Polśko-ukrajinśki stosunky w 1942–1947 rr. u dokumentach OUN ta UPA, red. W. Wiatrowycz, t. 2, Lwiw 2011, s. 899. Tłumaczenie z języka ukraińskiego.

HISTORIA

Wojsko Polskie w kwietniu i maju 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało z Zawoja 292 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1041].

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ

w uzupełnieniu