Chylin

ХИЛИН (pol. Chylin) – do 1945 r. wieś polsko-ukraińska w powiecie chełmskim. W 1943 r. wieś zamieszkiwało  46 Ukraińców, 592 Polaków [APL, zespół 498, sygn. 139, k. 221].

HISTORIA

Po deportacji części mieszkańców Ukraińców do Ukraińskiej SRR w latach 1945–1946 Wojsko Polskie w 1947 r. w ramach deportacji o kryptonimie „Wisła” wygnało ze wsi na tzw. Ziemie Odzyskane 16 obywateli RP narodowości ukraińskiej [Akcja „Wisła” 2013, 1018].

WSPOMNIENIA

Fragment wspomnień Ołeksandra Kolańczuka o mordzie na Ukraińcach z Chylina dokonanym przez członków bandy NZS

[…] 15 maja [1945 r.] wracających z Chełma […]  Antona Pekułę z Chylina odział NZS (Narodowe Siły Zbrojne) pobił we wsi Wierzbica i pół żywych zabrał w okolice wsi Kulik. Ślad po nich zaginął. […]

Źródło: O. Kolanczuk, s. Wilka Tarniwśka, w: Deportaciji…, t. 3: Spohady, Lwiw 2002, s. 312.

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA