Królik Wołoski

КОРОЛИК ВОЛОСЬКИЙ (pol. Królik Wołoski) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie sanockim. W 1939 r. liczyła 290 mieszkańców: 285 Ukraińców i 5 Żydów [Kubijowycz, 74].

HISTORIA

KOMENTARZE

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z 25 lipca 2009 r.

CERKIEW

DZWONNICA

KAPLICZKI

KRZYŻE

CMENTARZ

REMONT
Galeria przedstawia różne aspekty działań Stowarzyszenia „Królik Wołoski” na rzecz ratowania cerkwi i dzwonnicy: plany techniczne robót wystawione we wnętrzu świątyni w dniu poświęcenia odremontowanej dzwonnicy, wygląd dzwonnicy, odnaleziony krzyż z bani cerkiewnej, okiennicę, prezesa stowarzyszenia Zbigniewa Kapuścika, zniszczoną w przededniu poświęcenia przez osoby niechętne zabytkowi tablicę informacyjną. Fotografie z 22 sierpnia 2015 r.

BIBLIOGRAFIA