Wola Cieklińska

ВОЛЯ ЦЕКЛИНСЬКА (pol. Wola Cieklińska) – do 1947 r. wieś ukraińska w powiecie jasielskim. W 1939 r. liczyła 430 mieszkańców, w tym 420 Ukraińców, 5 Polaków, 5 Żydów [Kubijowycz, 30].


HISTORIA
W 1848 r. w czasie rabacji galicyjskiej wieśniacy pod przewodem diaka Pelaka uzbroili się przeciw Mazurom [Szematyzm 1936, 59].
W 1945 r. administracja polska zmusiła do wyjazdu z Woli Cieklińskiej 403 mieszkańców narodowości ukraińskiej [Pisuliński 2009, 397]. Brak danych o deportacji w 1947 r. Wydaje się, że akcja „Wisła” mogła się tu nie odbyć, gdyż na 420 Rusnaków ukraińskich odnotowanych w 1939 r. w 1945 r. wygnanych zostali prawie wszyscy: 403 osoby (por. wyżej Pisuliński).

KOMENTARZE

BIBLIOGRAFIA

DZIEDZICTWO UKRAIŃSKIEJ KULTURY MATERIALNEJ
Wyniki monitoringu z czerwca 2016 r.

CERKWISKO
Plac po cerkwi św. Dymitra z 1776 r., remontowanej w 1903 r. [Szematyzm 1936, 58].KAPLICZKA przydrożna
Kapliczka stoi przy skrzyżowaniu drogi wylotowej z Woli Cieklińskiej do drogi Gorlice-Rymanów.


CMENTARZ